Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, tj. ………Ninos Magdalena Ciechowska ………………………………….


2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby poszanować prywatność                 i zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem e-sklepu. 


3. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem e-sklepu.

                             

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie               z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą                       o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.


5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora         w celach związanych z korzystaniem z e-sklepu, w celach wynikających              z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,          a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych i marketingowych). 


6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia. 


7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności e-sklepu. 

8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą. 


9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


10. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa. 


12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa. 


13. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w formie profilowania.